Fotos do magusto realizado na Escola EB1/JI/Creche Aprígio Gomes e Escola EB1/JI da Mina.